035 60 10 100

info@praktijkhoogsoestdijk.nl

Openingstijden:
ma: 8.00 - 17.00 uur
di  : 8.00 - 20.00 uur
wo: 8.00 - 17.00 uur
do : 8.00 - 20.00 uur
vrij: 8.00 - 18.00 uur

Privacy Regelement
Algemene Voorwaarden

Fysiotherapie In Praktijk Hoog Soestdijk

 

Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor de behandeling opgesteld. Al tijdens het eerste bezoek kan hiermee worden begonnen.

Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht of de ernst ervan.

Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd.

De huisarts of specialist verwijst u door naar de fysiotherapeut voor een behandeling. Soms is het nog onduidelijk of een bepaalde klacht door middel van fysiotherapie kan worden behandeld. Er kan dan een consultatief onderzoek bij de fysiotherapeut worden aangevraagd om te kijken of therapie zin heeft. Wanneer dit het geval is, volgt verdere behandeling.

Bij beeindiging van de therapie stuurt de fysiotherapeut meestal een brief naar de verwijzer met een verslag van het verloop en het resultaat van de behandeling. Ook bevat de brief een advies over eventuele vervolgbehandeling.

Tussen de fysiotherapeut en de verwijzer bestaat vaak een hechte relatie. Een goed onderling contact tussen u en de fysiotherapeut is van minstens even groot belang. Zonder vertrouwensband en open communicatie wordt het moeilijk een behandeling tot een succes te laten worden. In alle fasen van de therapie wordt u daarom betrokken bij de stand van zaken en het vervolg. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan het herstel van uw gezondheid. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid, maar met hetzelfde doel: beter worden.

 

Share This